av Asle Skålevik • august 16, 2018

Har du en oljetank som må fjernes?

HAR DU EN NEDGRAVD OLJETANK I HAGEN?

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarmings av bygninger. Over det ganske land ligger det tusenvis av nedgravde oljetanker, som både kan være miljø- og helseskadelig. Disse må fjernes.

Det er lurt å gjøre dette i løpet av 2018, for da kan du søke støtte hos Enova. Støttebeløpet reduseres til det halve i 2019 og vil være borte i 2020. 

Vi understreker at du som huseier er ansvarlig for en eventuell oljelekkasje. Det kan bli svært kostbart. Jeg vil anbefale alle som har en nedgravd tank til å kontakte Vitek. For tiden fjerner vi en til to oljetanker i uka. Vi har mange års erfaring og kompetanse innen tankrengjøring og tankfjerning, sier avdelingslederen.

Her er vår anbefaling: Å tømme, rengjøre, sanere, eller fjerne en nedgravd oljetank bør gjøres av fagfolk som er sertifisert for jobben.

Slik går du framKontakt oss  for tankfjerning

En oljetank bør tømmes, saneres eller fjernes av et sertifisert firma. Dette er informasjon som du som huseier bør ha om tanken:

  • Alder
  • Hva er tanken laget av (stål, glassfiber osv.)
  • Siste tilstandskontroll
  • Størrelse
  • Plassering av kabler til tank
  • Nåværende innhold i tank
  • Hvor i hagen er tanken plassert

Hvis du mangler informasjon, kan du kontakte kommunen din og spørre om de kan hjelpe deg.

Les mer om våre farlig avfall tjenester her.

Fjerning av tanken

Du kan velge om tanken bare skal tømmes, rengjøres, saneres eller fjernes helt. Vi anbefaler at den fjernes.

Alle tilhørende rør på veggen må også tømmes og fjernes. Det samme gjelder for dagtanken inne i huset ditt. Dersom du har en innvendig kjellertank, bør også denne tømmes, saneres, demonteres og fjernes.

Rapportering

Etter at tanken er sanert og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Alle bedrifter som driver med tanksanering er pålagt å gjøre dette, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.

Ny og miljøvennlig oppvarming

En oljefyr er vanligvis tilknyttet et sentralvarmeanlegg med radiatorer eller gulvvarme. Den kan erstattes med oppvarmingsløsninger som kan kobles til det vannbårne varmedistribusjonssystemet.

Gode alternativer kan være løsninger basert på forbrenning av trevirke eller forskjellige varmepumpesystemer som luft/vann- varmepumpe, væske/vann-varmepumpe, pelletskjel, pelletsbrenner eller vedkjel.

Andre oppvarmingsløsninger er solvarme eller fjernvarme.

Les mer om Enovas støtteordninger her

Ta kontakt med Vitek hvis du har en nedgravd oljetank som du trenger hjelp med. 

New call-to-action

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg