av Mona Sprenger • juni 27, 2018

Husk mannskapet i grøfta!

Vitek-sjef CC Sibbern advarer mot at det nye nasjonale kompetansesenteret for vannbransjen skal bli et senter bare for ingeniører.

– Vi må huske på mannskapet i grøfta når vi bygger opp et nasjonalt kompetansesenter for bransjen vår, sier Carl Christian (CC) Sibbern.

Etterlyser flere fagbrev

En samlet vannbransje jobber for å bygge opp et nytt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur med fokus på ledningsteknologi i tilknytning til NMBU på Ås. Nylig ble det arrangert et informasjonsmøte om satsingen og her deltok også CC Sibbern. 

 Det er fantastisk at vi har kommet så langt i arbeidet med et nasjonalt kompetansesenter. Det er det et stort behov for, sier CC Sibbern og etterlyser et bedre opplæringstilbud for alle de som jobber i grøfta.

– Akkurat som det ikke fantes noe utdannelse for de første kjørelærere, så er det mange disipliner innenfor vår bransje som mangler et opplæringstilbud. I Vitek er vi opptatt av å ha sertifisert mannskap, og vi ser at det er behov for å få utviklet flere fagbrev.

Viktig spleiselag

Økonomi var tema på informasjonsmøtet. Stortinget har bevilget midler til oppstarts-aktiviteter og 17,5 millioner kroner til kompetansesenteret over revidert statsbudsjett for 2018. Det er nå opp til bransjen å bidra økonomisk, for at kompetansesenteret kan se dagens lys. Det arbeides for fullt med å etablere en eiermodell og et spleiselag for finansieringen av senteret. CC Sibbern er opptatt av at det utarbeides en god finansieringsmodell.

– Vi entreprenører må også bidra. Vitek er i dag en aktør med nasjonale ambisjoner. Vi kommer fra Vestlandet fra en landsdel som vet å håndtere alle former for vann, fra overvann til drikkevann. Dette vil vi gjerne være med på.
 

husk-mannskapet-i-grofta3OPPFORDRER: Vitek-sjef CC Sibbern er opptatt av at det nye kompetansesenteret skal bidra til at det blir mer bredde i vannbransjen. – I dag spiller vannbransjen femmerfotball. Vi må gå til elleverfotball, sier han.

– Spiller femmerfotball i dag

Det er et formidabelt investeringsbehov i vannbransjen, ifølge Norsk Vann. Bransjeorganisasjonen anslår at kommunen fram mot 2040 må bruke 280 milliarder kroner på vann- og avløpssiden, blant annet for å tilpasse oss til et endret klima, befolkningsvekst og strengere krav både nasjonalt og fra EU.

CC Sibbern mener det i dag er en utfordring at vannbransjen er dominert av noen få store aktører:

– Små og mellomstore aktører må få muligheten til å bidra i det store løftet som bransjen vår skal gjennomføre framover. Her kan det nye kompetansesenteret være et viktig bidrag i riktig retning. I dag spiller vannbransjen femmerfotball. Vi må gå til elleverfotball!

CC Sibbern hadde gjerne også sett av fagbevegelsen hadde vært representert på informasjonsmøtet.

– Dette oppfordrer vi alle til å være med på!

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg