Vitek av Vitek • mars 9, 2017

Lekkaskje på vannledninger

Visste du at Vitek har spesialister som finner lekkasjer på vannledninger?

For å finne lekkasjer på vannledninger kreves det personell med lang erfaring og kunnskap. Det brukes mange forskjellige metoder for å finne brudd, og resultatene man får må tolkes av operatør.

En av metodene baserer seg på at en lekkasje på et trykkrør lager lyd/ vibrasjoner. Ved å benytte lytteutstyr som er tilpasset bruken, kan man lytte seg frem til stedet for lydkilden og dermed lekkasjestedet. Dette kan utføres som ventillytting og/ eller marklytting. Utførelsen av de enkelte metoder begrenses av materialet rørene vi skal søke på, er laget av. Forskjellen å utføre lekkasjesøk på metalliske rør og plastledninger, er at plast er et lyddødt materiale og dermed ikke leder/transporterer lyd. Her er det bare vannet som leder lyd/vibrasjoner. Dette vanskeliggjør alle akustisk metoder for søk, og dette må vi må ta hensyn til i valg av søkemetoder og utstyr.

Overlat søket til Vitek som har kompetanse på alle metoder innen lekkasjesøk. Vi påviser bruddstedet med stor nøyaktighet, og angir hvor entreprenøren skal grave.

Se mer på http://www.vitek.no/tjenester/lekkasjesok/

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg