I avløpsnettet lever flere hundre tusen, ja kanskje millioner av rotter. De lever utelukkende av fett- og matrester som kastes i avløpet. Det skaper også store problemer med drift av rør, pumper og renseanlegg. Ute på avløpsnettet er temperaturen lavere enn inne på kjøkkenet.

Les mer

Vitek er tildelt Rammeavtale for rørinspeksjon, slamsuging, tømming av sandfangkummer, høytrykkstaking og høytrykksrens. Avtalen inkluderer fylkeskommunale skoler og andre fylkeskommunale bygninger, totalt ca 300 stykker.

Les mer

I Bergen har vi ansvar for ca. 85 prosent av avfallshåndteringen fra cruisetrafikken som kommer til byen. Nå går det i ett, sier Asle Skålevik avdelingsleder for farlig avfall i Vitek. Cruisetrafikken er stor i landet vårt på sommeren og Bergen er den havnen i Norge med desidert flest anløp.

Les mer

Vitek AS skal i løpet av sommeren rehabilitere bunnledningene på Asker videregående skole. Bygningene er fra 1955, og hette den gang Asker realskole og gymnas. Rørene bærer preg av å være 60 år gamle og det er på høy tid å gjøre noe med dem.

Les mer

Vitek-sjef CC Sibbern advarer mot at det nye nasjonale kompetansesenteret for vannbransjen skal bli et senter bare for ingeniører.

Les mer

Vitek tar i bruk helikopter, for å tømme toalettene på turisthyttene. Nylig gikk turen til Gullfjellhytten, der antall besøkere har økt kraftig de siste årene. Det har medført at toalett-tømming har blitt en viktig del for at disse hyttene skal drives på en miljømessig og økonomisk forsvarlig måte.

Les mer

Lekkasjetap på vannledninger i Norge ligger på 31 prosent i snitt, et tall som har vært nærmest uendret de siste 10 årene, til tross for et sterkt fokus på ledningsfornyelse. Nå kommer en ny rapport fra Norsk Vann som viser at rørfornying lønner seg.

Les mer

Har du fått en vannskade? Du er ikke alene. Hvert 9. minutt avdekkes en vannlekkasje i norske hus og hjem. Her er en kort video om hovrdan du kan håndterer du situasjonen og forebygge fremtidige problemer.

Les mer

Velkommen til Vitek-bloggen. Her finner du informasjon om vann- og avløp, farlig avfall og tankerengjøring for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Vi skriver blant om hva du skal gjøre for å vedlikeholde rør, rørfornying, lekkasjer og mer.

Les mer

17,5 millioner statlige kroner blir nå avsatt til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Endelig har regjeringen forstått budskapet om at norsk vannbransje trenger sitt eget kompetanse-senter.

Les mer

Smarte innkjøp, smart ledningsfornyelse var tema på SSTTs årskonferanse på Lillestrøm 2 - 3 mai

Les mer

Vitek har deltatt på workshop om avløpsrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg.

Les mer

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg