Vitek av Vitek • mai 22, 2019

Slik går du frem for å fjerne oljetanken

Regjeringen har vedtatt at fra 2020 er det ikke lov å bruke fossil fyringsolje til oppvarming og alle nedgravde oljetanker skal fjernes. Det er også bestemt at det er boligens eier som står ansvarlig for å få dette gjort. 

For å sette fart i arbeidet med å få fjernet så mange oljetanker som mulig innen 2020, gir Enova deg økonomisk støtte dersom du fjerner oljetanken din og samtidig bytter oppvarmingsmetode til en klimavennlig energikilde.

Sett bort fra den økonomiske støtten er det flere gode grunner til å fjerne oljefyr- og tank. Du bidrar positivt i miljøregnskapet ved å redusere klimagassutslippene, du trenger ikke å være redd for oljelekkasjer, det er kostnadsbesparende med nyere oppvarmingsløsninger, og ikke minst – når forbudet trer i kraft fra 2020 vil du ikke lenger få pengestøtte.

Her får du en innføring i hvordan du skal gå frem for å fjerne oljetanken din, samt hvordan du kan motta støtte fra Enova. 

Begynn med å avdekke så mye informasjon du kan

Er du usikker på om du har en gammel oljetank nedgravd ved boligen din? Ta kontakt med kommunen der du bor – de sitter på en oversikt over alle tanker som er gravd ned.

Videre må du få innhentet så mye informasjon som mulig om tanken. Det kan være vanskelig å oppdrive, så ikke mist motet om du ikke finner svar på alt. Informasjonen er først og fremst for at arbeidet skal kunne foregå mest mulig trygt og effektivt. Det du bør forsøke å finne ut av er:

  • Tankens alder
  • Hva tanken er laget av
  • Hvor stor tanken er
  • Hvor den befinner seg på eiendommen
  • Hvor rør og ledninger ligger
  • Når den sist hadde tilstandskontroll 

Ring VITEK for å få jobben gjort

Hos VITEK har vi registrert fagpersonell som kan utføre hele jobben for deg på en trygg og effektiv måte.

Noen vil si at du kan spare penger på å grave ut tanken selv, men dette er noe vi i VITEK fraråder. Det er risiko for å ødelegge tanken, spesielt dersom den er gammel og skjør. Ved eventuell skade og lekkasje fra tanken vil arbeidet bli langt mer omfattende og kostnadene vil øke betraktelig.

Tømming, rengjøring og fjerning av oljetanker er arbeid som krever kompetanse på området. Denne kompetansen har selvfølgelig VITEK, noe som er en forutsetning for å bli godkjent som leverandør av dette arbeidet.

Se film om fjerning av oljetanker:

Tankfjerning4_0

 

Erstatt oljetanken med en fornybar energikilde

For å få økonomisk støtte fra Enova kreves det at jobben med å fjerne oljefyr- og tank må være gjort av et registrert firma, og at det skal foreligge dokumentasjon på kostnadene i samsvar med norske lover og forskrifter. VITEK oppfyller alle disse kravene og sørger for at du mottar tilstrekkelig dokumentasjon.

Etter at oljetanken er fjernet må du installere en varmeløsning som er miljøvennlig og bærekraftig. I noen tilfeller kan det hende at oljetanken din er i såpass god stand at den kan bli stående og brukes til fossilfri oljefyring, for eksempel bio-olje. Før tanken kan benyttes til dette må den undersøkes og renses.

Til bruk som ny varmekilde kan du velge mellom følgende: luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, bio-ovn med vannkappe eller biokjel. Legg merke til at luft-til-luft-varmepumper ikke inkluderes i denne ordningen.

Send inn dokumentasjon til kommunen og Enova

For å fjerne oljetanken din kan du regne med å bruke mellom 10 000 og 30 000kr. Ved spesielle tilfeller, der tanken ligger vanskelig til eller er i svært dårlig stand, vil det kunne ende opp med å koste mer. Enovastøtten er ment å dekke en del av utgiftene du har hatt i forbindelse med fjerning av tanken. Du kan også søke om støtte til å fjerne oljefyren dersom den befinner seg på hytta.

Når VITEK har fjernet oljetanken din, og du har fått i stand en ny fornybar oppvarmingskilde, registrerer du kostnadene dine hos Enova. Her må du sørge for å legge ved all dokumentasjon på jobben og informasjon om den nye oppvarmingskilden. Når søknaden er behandlet av Enova, vil du få valget om å få pengene utbetalt med det samme, eller la det inngå som en del av skatteoppgjøret. Husk også at det blir sendt informasjon om arbeidene som har blitt utført til kommunen din. I VITEK sine tilbud er dette alltid inkludert.

Her kan du se en oppdatert oversikt over støttesatsene for fjerning av oljetank og installering av ny oppvarmingsløsning.

Borettslag, boligsameier og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Det finnes egne støtteprogrammer for boligsameier, borettslag og kommersielle aktører. Felles for alle som bor i enebolig, borettslag, eller driver en næringsvirksomhet er at oljetanken graves opp og fjernes – og det er boligen eller byggets eier som er ansvarlig.

Har du ytterligere spørsmål, eller trenger hjelp av VITEK til å fjerne oljetanken hos deg på en trygg måte? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Kontakt oss  for tankfjerning

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg