Vitek av Vitek • mai 7, 2018

SSTT er en viktig arena for Skandinavisk NoDig

Smarte innkjøp, smart ledningsfornyelse var tema på SSTTs årskonferanse på Lillestrøm 2 - 3 mai.

SSTT ønsker å vise at NoDig handler om mer enn bare avansert teknikk og innovasjon. Valg av NoDig-metoder bidrar i mange tilfeller også til å reduserte miljøbelastningen, hindre støy og andre ulemper for tredjepart. Det bidrar også til kortere gjennomføringstid. NoDig er et økonomisk lønnsomt alternativ til konvensjonell graving, også utenfor byene.

SSTT ønsker å bryte ned barrierene og inspirere til hvordan man gjennom samarbeid på tvers av kommuner og mellom de ulike aktørene kan få til løsninger som er best mulig tilpasset de rådende utfordringene. Spesielt i små og mellomstore kommuner kan tidspress, manglende ressurser og manglende kompetanse være et hinder, slik at NoDig-metoder ikke blir vurdert. Dette var et av temaene på årskonferansen på Lillestrøm.

"Vitek stilte mannsterke og var godt synlige gjennom hele konferansen. Ikke minst på speed-møtene, der utstillere får presentere seg for grupper av besøkere. Det blir mye informsjon å ta til seg og det kreves klar stemme og klare budskap for å nå frem i slike sammneheng. I år var det både bra og mange presentasjoner, debatter og forelesninger. Dette er en viktig arena for Skandinavisk NoDig. Her utveksles erfaringer og her presenteres nye ideer og produkter. Da må man være tilstede", sier markedssjef Val Sibbern hos Vitek AS.

sstt-er-en-viktig-arena-for-skandinavisk-nodig3
Salgssjef Bengt Rebnord Olsen og Markedssjef Val Sibbern presenterer VITEK for besøkere på SSTTs årskonferanse på Lillestrøm

Velkommen til Vitek-bloggen

Her kan du holde deg oppdatert med alt om vann-og avløp. Vi skriver om vann- og avløpssektoren, samt farlig avfall. Vi skal legge ut artikler om blant annet rørfornying, rørinspeksjon, tankerengjøring, trasesøk, lekkasjer og mer for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Besøk også vitek.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg